top of page

Info om brua ved Hallingskeidsanden med meir


Det blir no (denne veka) fjerna nokre flakar på hengebrua ved Hallingskeidsanden for at denne skal vera klar til vinteren. Brua blir likevel mogleg å koma over, også oktober gjennom fram til jaktslutt slik at ein kan gå normalruta til Hilmsbu (biletet) jakta gjennom. Bilete av korleis brua blir sjåande ut etter endringa blir lagt ut på Lærdal fjellstyre sine Facebooksider.

Når det gjeld bruene ved Dyrkollvatnet og i bakkane under Svartevatnet ligg desse på privat terreng, så desse har ikkje fjellstyret noko med å gjera.

Når det gjeld Kvevassvegen skjer det ikkje nokre endringar, men Lærdal fjellstyre vil oppmoda folk om å ta med vinterdekk i bilen. Snø kan koma brått og uventa i desse tider.

Me minner også om at fiskesesongen er slutt 30. september. Fangstrapport og nøklar (med mindre dei også skal nyttast i samband med jakt) må leverast Lærdal fjellstyre rimeleg kjapt.

Alle statskort (reinsløyver på NF 501-502-503) skal vera leverte inn til Lærdal fjellstyre seinast fem dagar etter jaktslutt, dvs. 5. november. Men oppbrukte kort kan med fordel leverast inn ved første høve.

Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page