Reinsjakt

 

Reinsterrenga Lærdal fjellstyre tidlegare selde jaktkort i, ligg i Nordfjella villreinområde. Grunna utbrot av skrantesjuke i området, vart denne bestanden vedteken sanert ut. På seinvinteren 2018 var saneringa fullendt og Nordfjella villreinområde er no tomt på rein. Det vil ikkje bli reinsjakt her på lang tid.

© 2017 by Lærdal fjellstyre.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon