top of page

Reinsjakt

 

Reinsterrenga Lærdal fjellstyre tidlegare selde jaktkort i, ligg i Nordfjella villreinområde. Grunna utbrot av skrantesjuke i området, vart denne bestanden vedteken sanert ut. På seinvinteren 2018 var saneringa fullendt og Nordfjella villreinområde er no tomt på rein. Det vil ikkje bli reinsjakt her på lang tid.

bottom of page