top of page

Fjellfiske i Lærdal statsalmenning

 

Ved å kjøpa fiskekort hjå Lærdal fjellstyre får du tilgang til fiske i rundt 50 fjellvatn i Lærdal statsalmenning. Det ligg vatn både på aust- og vestsida av anleggsvegen. Terrenget er meir karrig i aust, men også her er det gode fiskevatn.

 

Dei største vatna kan innanbygds fiska med garn i. Ved Kvevotni, Hilmsvatnet og Store Ljosegrunnsvatn ligg det båtar som fiskarar kan nytta seg av. Ved desse tre vatna ligg det også hytter som står opne i sesongen, i tillegg er det hytte ved Øvre Fleskevatn - les meir om hyttene under eiga fane.

Sesongen startar vanlegvis mellom 15. og 20. juli; dette kjem an på når anleggsvegen blir brøytt opp, noko som igjen kjem an på snøtilhøva. Fiskesesongen er slutt 30. september, men merk at bruene over vassdraget frå Kvevotni gjerne blir tekne ned tidlegare i september. Nærare info om sesong blir lagt ut under nyhende/info på denne nettsida.

Meir info om vatna det var registrert fangst i finn du under underfana Fiskevatn; korleis du kjøper fiskekort, og kva prisane er les du under underfana Fiskekort.

bottom of page