Hjortejakt

 

Hjortejakta går føre seg i fire ulike terreng vest i kommunen: Tråna, Klovsteinteigen, Drøftene og Hausen. For kvart terreng er det to jaktlag (unnateke Klovsteinteigen, der det berre er eitt jaktlag), kvart jaktlag som får tildelt terreng har terrenget i to sesongar. For eitt av terrenga er utanbygds jegerar prioriterte (Drøftene), og innanbygds på dei øvrige.

Info om dei ulike terrenga, tilgjenge og om søknadsprosedyre finn du på Inatur.no