top of page

Hjortejakt

 

Hjortejakta går føre seg i fire ulike terreng vest i kommunen: Tråna, Klovsteinteigen, Drøftene og Hausen. For kvart terreng er det to jaktlag (unnateke Klovsteinteigen, der det berre er eitt jaktlag), kvart jaktlag som får tildelt terreng har terrenget i to sesongar. Det er terreng prioritert for både innanbygds og utanbygd jegerar  

Info om dei ulike terrenga, tilgjenge og om søknadsprosedyre finn du på Inatur.no

bottom of page