Sone 1

Sone 2

Rupejakt i Lærdal statsalmenning

 

Lærdal fjellstyre har vedteke at det blir opna for ei avgrensa rupejakt i Lærdal statsalmenning i år (2020). Følgjande er lagt til grunn:

– Jakttid: 10. september - 30. september

– Maks to ruper per jeger per dag

– Ikkje høve for å bruka hund under jakta

– Tre jaktsoner (sjå kart), maks fem jegerar per sone samstundes.

 

Følgjande prisar gjeld pr. pers:

– Dagskort/døgnkort: 250 kr.

– 3-dagarskort: 750 kr.

– 5-dagarskort: 1100 kr.

– Vekeskort (7 dagar): 1500 kr.

– Sesongkort: 2000 kr.

 

Søknad om rupejakt i Lærdal statsalmenning må vera sendt til: laerdal@fjellstyrene.no innan 15. juni. Søknaden må innehalda følgjande opplysningar:

 

– Namn og adresse på alle det blir søkt om jaktkort for

– E-post-adresse og telefonnr. til kontaktperson

– Kva type jaktkort jegeren eller jaktlaget søkjer om (kor mange dagar)

– Ein kan ønskja seg ei spesiell sone, men dersom det er såpass mange søknadar for same tidsrom at loddtrekning må til, kan ein få tildelt ei anna sone.

 

Tilbakemelding om kor vidt søknaden er innvilga blir sendt ut på e-post primo mai, etter at gjennomgang av søknadar og eventuell loddtrekning er fullført. Då vil også info om betaling og jaktkortet koma.

 

Dei ulike sonene er lett tilgjengelege gjennom Kvevassvegen (anleggsveg, sjå kart på framsida). Dette er bomveg, men ein får nøkkjel til låsen saman med jaktkortet/-a.

 

Det ligg ei ope fjellstyrehytte i både sone 1 og sone 2. I sone 3 ligg ei ope hytte og eit naust med sengeplassar. I desse hyttene gjeld førstemann-til-mølla-prinsippet, og ein ser i ei bok som ligg i ei postkasse ved bommen på Kvevassvegen kor vidt hyttene har ledig kapasitet (her må alle som skal nytta hyttene skriva seg inn). I tillegg ligg det to hytter langs Kvevassvegen fjellstyret leiger ut mot ein pris. Les meir om både desse og dei opne hyttene her.

‚Äč

For spørsmål, kontakt leiar i fjellstyret Jarle Molde, tlf.: 909 68 677.

Sone 3

© 2017 by Lærdal fjellstyre.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon