July 14, 2020

Vegen inn til Lærdal statsalmenning er open frå og med fredag 17. juli. Då startar også fiskesesongen, men det det er mykje snø til fjells, så i starten av sesongen vil berre nokre få av vatna vera fiskbare, I alle høve er det meste av Hallingskeidsanden ope ved sesong...

July 2, 2019

Vegen inn til Lærdal statsalmenning opnar fredag 12. juli. Når det gjeld rypejakt er det framleis ledige periodar.

Fiske

Vegen opnar fredag 12. juli, info om fiskekort ligg her. I skrivande stund (2. juli) er ikkje dei mest høgtliggjande vatna opne enno; mellom anna er K...

Ja, så er Kvevatnet fullt att, men då fisket tok til i sommar var det att om lag 2 meter til det rann over. Ny båtrampe gjer det lett både å setja ut og ta opp båtar. Mange fleire enn før har difor kome med båt og fiska frå den både med garn, stong og oter.

Tabelle...

September 28, 2018

Fiskesesongen i Lærdal statsalmenning sluttar offisielt 31. september, men med snøen som har kome i høgfjellet siste tida er det vel neppe veldig aktuelt for så mange å fiska meir i år. Difor må nøklar til bommen i Øyri leverast inn så snart som råd. Nøklane kan levera...

July 13, 2018

Frå i ettermiddag, 13. juli, kan du køyra heilt inn til Kvevatnet og ta deg ein fisketur i Lærdal statsalmenning.

Vanlegvis er det fast opningsdato for vegen 20. juli, men på grunn av den tidlege og varme sommaren har fjellstyret etter dialog med NVE og Østfold Energi f...

Ein del har etterspurt fiskerapporten for Lærdal statsalmenning 2017. Den finn du her.

October 30, 2017

Reinsjakta i Nordfjella blir avlsutta tysdag 31. oktober. 

Desse tinga må du som har jakta rein og/eller fiska på statsalmenningane i Lærdal hugsa å levera:

– Kontrollkort (uavhengig av om du har skote rein eller ikkje)

– Bomnøkkel (viss du har fått utlevert det med reins...

September 28, 2017

Det blir no (denne veka) fjerna nokre flakar på hengebrua ved Hallingskeidsanden for at denne skal vera klar til vinteren. Brua blir likevel mogleg å koma over, også oktober gjennom fram til jaktslutt slik at ein kan gå normalruta til Hilmsbu (biletet) jakta gjennom. B...